جشنواره الگوهای بر تر تدریس

دسامبر 30th, 2019 | نوشته‌شده به دست زهرا رضایی طرقدری در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای جشنواره الگوهای بر تر تدریس بسته هستند)

متن کامل  شیوه نامه  شانزدهمین  (جشنواره  الگوهای برتر تدریس )  دوره متوسطه نظری(فایل )

درس 2: پیام هبر گری-  صفحه 11 تا 19

درس 6:  فنون اقناع (1)  -صفحه 40تا 48

درس 11:  دروازه بانی خبر – صفحه 79 تا 94

درس 19: پنجگانه سواد رسانه ای (2) –  صفحه 148- 152

تدریس غیر حضوری با رویکرد الگوهای تدریس فعال :

زمان ارائه تدریس حداکثر 30 دقیقه می باشد . لذا طرح درس می بایست با توجه به زمان تعیین شده تهیه گردد .

فیلم تدریس ، طرح درس ،  در قالب یک لوح فشرده   (DVD)   ارسال گردد .

گزارش دوره ضمن خدمت تفکر و سواد رسانه ای

دسامبر 10th, 2019 | نوشته‌شده به دست زهرا رضایی طرقدری در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای گزارش دوره ضمن خدمت تفکر و سواد رسانه ای بسته هستند)

 

آقای حسین حق پناه مولف کتاب

 

گزارش برگزاری دوره ضمن خدمت تفکر و سواد رسا نه ای تفکر