گزارش اولین کارگاه تخصصی تفکر و سواد رسانه ای

نوامبر 14th, 2017 | نوشته‌شده به دست زهرا رضایی طرقدری در دسته‌بندی نشده

بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر خودرا از همکارانیکه در کارگاه حضور داشتند اعلام می دارم .

آقایان :حبیب شیخی و محمد رحیم سپاهی

خانم ها : زهرا بامری  زهرا شهری     زهرا راشکی قلعه نو و شمسی حسین بر

شما می‌توانید ما را دنبال کنید از خوراک RSS 2.0 دیدگاه و بازتاب/بازخوان در حال حاضر بسته‌شده‌اند.