پاسخ فعالیت های درس 7 – ما هم می توانیم

درس 7- ما هم می توانیم 

ابتدا  بخش فعالیت در خانه ص49 را انجام می دهیم .

از دانش آموزان خواسته می شود حداقل سه نمونه قابل نمایش را بیابند  هدف از این کار ،این است که دانش آموزان بدانند آنها هم می توانند فنون اقناع را در تولیدات رسانه ای شناسایی و از این فنون در تو لید پیام های رسانه ای استفاده کنند.

تصاویر ص49

از پوست فوک های خزری برای لباس یا چکمه استفاده می کنند.فن بکار رفته مقایسه هست.
 استفاده از ستارگان کشور تجمع در جهت حمایت از فک های خزری-
گفت گوی کلاسی ص 50
یک گروه داوری سه نفره از دبیر (شما) و سایر دبیران ، مربی پرورشی یا اولیا ، مدیر ، معاون یا دانش آموزا در کلاس تشکیل می شود.
 اعضای گروه داوری به کار دانش آموزان امتیاز می دهند . سقف امتیاز برای هر داور 9 امتیاز و در مجموع 27   می باشد .
 معیار های  امتیاز دهی شامل موارد زیر است :
 انتخاب نمونه های گوناگون   با توجه به فنون اقناع خوانده شده در درس 6 (3)
تشخیص فنون اقناع در نمونه انتخابی( 3)
تسلط درارائه( 3)
هر یک از دانش آموزان نمونه های خود و دلایل انتخاب آن را به کلاس ارائه می دهند
دانش آموزان دیگر درستی توضیحات دانش آموزان دیگر را بررسی و تایید یا اصلاح می کنند .
دا وران محترم به کا رشما امتیاز می دهند .
در مجموع چه فنونی در نمونه به کار برده شده است ؟
موثر ترین نمونه کدام ها بودند ؟ چرا ؟
قطعا شما در طول زندگی خود ، دیگران را قانع کرده اید که کاری انجام دهند یا نظری را بپذیرند با ذکر تجربه خو د بگویید ، در این جهت از چه روش هایی برای اقناع دیگران بهره برده اید و می برید .
و بعد به توضیح فن ارابه یا  واگن  می پردازیم .
علت این نام گذاری این است که گویا عده ای درحال سوار شدن به ارابه با هم مسابقه گذاشته اند ، ارابه ای که در آستانه حر کت برای رفتن است و اگر دیر بجنبید ، جا خواهید ماند .
شما نیز عجله کن و زودتر این محصول ما را بخر .
 ص 51-  آیا اعتقاد اکثریت به موضوعی، دلیل حقّانیت آن موضوع می شود؟
در چه مواردی نظر اکثریت می تواند ملاک عمل قرار گیرد؟
خیر احتمال خطا هم هست ملاک عمل برای نظر اکثریت عاقلانه بودن کار باید باشد
عکس و مکث ص 52
مردم از روی عادت یا فرهنگ اون جامعه کار رو انجام  می دهند  بدون این که دلیل اون کار رو بدونند .
حتی میتونه پرستش باشه – تقلید کورکورانه -فن ارابه – همون حکایت ملا نصیرالدین و آش