پاسخ فعالیت های درس 14 ( مخاطب بی مخاطب )

درس چهارده:  مخاطب  بی مخاطب

بخاطرگستردگی رسانه ها ودامنه فعالیتهای رسانه ای درعصرحاضرشناخت حقوق متقابل رسانه ها ومخاطبان ودولتها امری ضروری می باشد.

✅چالشها وموارد مناقشه برانگیز بین مخاطبان ورسانه هاودولتها بحث رعایت حقوق متقابل می باشد.

✅مثلا وارشدن به حریم خصوصی وعدم رعایت حق نشر توسط افرادازجمله مسایل جامعه امروز می باشد.

نماد قانون و دور زدن نسبت به قانون ممنوع
ما چه مقدار نسبت به حقوق خودمان و حقوق مخاطب در برابر رسانه ها مطلع هستیم

این بر می گرده به دایره حقوقی ، بعدش هم بر می گرده به حقوق هر کشور ، به صورت عرف یعنی اتفاقات ناخواسته بر می گرده به خود فرد . اگه بچه من نسبت به هر فردی خودش رو ایمن بدانه و حریم خصوصی اش رو برایش فاش کنه مطمئنا اتفاق ناگواری برایش بیفته گریبانگیر خودش و خانواده اش خواهد بود ما به عنوان خانواده مکلفم در ابتدای امر این مطالب را برای بچه های مان بگیم و مطلع بسازیم .

 

تابلوی دورزدن ممنوع به همراه نماد   دادگاه که سعی دررعایت حقوق افراد دارد درابتدای این درس آمده تا اهمیت این موضوع رابیشتر یادآورشود

بحث رعایت حقوق رسانه ومخاطب هردو مهم است . 

همه ما این علائم رو در رانندگی خوب می دونیم حالا می خوام بپرسم در سواد رسانه ای چه معنایی دارند

مسیر برای ما بازه ولی در سر راه هر مسیری یه تابلویی نصب شده مطمئنا هر کدام از این تابلوها چیزی می خواد به ما بگن .

چه کنیم از خطرات احتمالی که امکان وقوع اون وجود داره بر حذر باشیم

شناخت حقوق خودمون و رعایت حقوق دیگران ….منظور از دیگران هم میتونه مخاطب باشه و هم رسانه

دانش سواد رسانه ای چه مقدار این اطلاعات ما رو می تونه تکمیل کنه که آگاهانه تر قدم برداریم

گاهی تولید کنندگان رسانه ها حقوق مخاطبین را نقض می کنند یکی از حقوق مخاطب این است که حریم خصوصی را رعایت کند ولی می بینیم که گاهی رسانه ها وارد حریم خصوصی مخاطب میشه و اونو نقض می کنن

 

نشون میده که دراتاق خواب که حریم خصوصی  فرد هست کتاب به عنوان رسانه حضوردارد

ازپشت پنجره هکرها نفوذ دارند

کلا نشون میده که رسانه هابه حریم خصوصی افراد وارد شدند

 

 

 

مهم ترین مصداق های حقوق مخاطب در برابر رسانه

توجه کنیدجدول ص ۱۱۵/۱۱۶

جدول ها رانگاه کنید وبادقت ستون اول آن را بخوانیدشمامیتوانید باپاره ای از حقوق خود دربرابررسانه ها آشناباشید

باتوجه به همین جدول میتوانید به پرسش درس پاسخ دهید

 

شماره یک که مفهوم حق دسترسی به منبع رسانه ها به سلامت و تعددش بر اساس نیاز مخاطب و تناسب آن اشاره کرده ولی از آزاد بودنش سخنی نگفته به احتمال زیاد اعتقادی به این اصل در رسانه ها نداشته یا مخاطره آمیز قلمداد کرده و در بخش موارد ناقض این حق از دانش آموزان خواسته پاسخ گو باشن به عنوان مثال وجود سانسور رسانه ها، یا دادن اطلاعات جهت دار و ناقص و گاها دروغ پراکنی و.

 

شماره دو

بخش توضیح مفهوم حق حفظ احترام به ما واگذار شده

رسانه ها حق مداخله در حریم خصوصی افراد را ندارند و اخبار و اطلاعاتی که امنیت ملی و امنیت زندگی اشخاص رو دچار مخاطره کند مورد بازخواست قانونی قرار می گیرند

شماره سه

رسانه های وابسته و رسانه های حکومتی و رسانه های خارجی از پیگرد های قانونی و داد خواهی

مصون می مانند

شماره چهار

گزینشی عمل کردن در پاسخ گویی ایجاد مجادلات دامنه دار

تصاویر بالا نشون از داشتن رمز برای وسایل شخصی مثل زونکن ،بایگانی که تمام اطلاعات فرد درآن بایگانی میشد امروزه همه رادرگوشی یاسیستم سیو کرده و رمزگوشی یاسیستم شخصی میباشد.

تحلیل سوره نور آیه ۲۷

اینکه نباید حریم خصوصی افراد رانادیده بگیریم
اهمیت داشتن رعایت حقوق افراد حتی درقرآن هم آمده

✅✅عکس ومکث

یه سیستم رانشون میده که احتمال اینکه هکرها تمام اطلاعات را ازآن بدزدند زیاد می باشد

درکل خواسته تهدیدی که هکرها برای ورود به حریم خصوصی افراد رادارند نشون بده