درس11 دروازه بانی خبر

پاورپوینت و فیلم آموزشی درس یازدهم از پیوند زیر قابل دریافت است .

 

فیلم درس يازدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (خبر 2 ) ( 21 آذر 1395) 300MB
فیلم درس يازدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (خبر 1 ) ( 21 آذر 1395) 314MB
فیلم درس يازدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه ( روزنامه ها ) ( 21 آذر 1395) 28MB