درس 8 – فنون اقناع 2

درس 8 هم اختیاری هست. لازم نیست  حتما درس 8 رو تدریس کنید اگه وقت داشتید می تونید برگردید این درس رو ارائه  بدهید   ، مطالبی که امسال وارد کتاب شده به جای کلیشه بدن که حذف شده است ، می باشد.