درس سوم – پنجگانه سواد رسانه ای (1)

فیلم آموزشی درس سوم از پیوند زیر قابل دریافت است:

 فیلم درس سوم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(سواد رسانه ای در یک دقیقه) 21.86MB

اسلاید درس سوم از پیوند زیر قابل دریافت است:

پاورپوینت درس

3