پاسخ فعالیت ها ی درس دوم

موضوع درس دوم سه گانه پیام هست عنوان درس پیام همبرگری به همین دلیل انتخاب شده است که همانطور که همبرگر چند لایه دارد هر پیام هم جند لایه داره علاوه بر این سعی شده است که عنوانهایی برای دروس انتخاب شود که جذاب باشدپیام سه لایه دارد لایه اول متن هست که پیام رسانه ای را می خوانیم زیر متن منظور پنهان تولید کننده پیام هست و فرامتن بخشی از پیام هست که دست تولید کننده نیست بلکه درمخاطب وجود دارد و در درک او از پیام اثر گذار هست.

درس بدون توضیح این موارد و با دیدن فیلم در بشقاب تو شروع می شود سوالها بر اساس مدل الیزابت تامن مطرح شده است که کتابش جزو منابع درس هم هست جند تا سوال اول که اشاره به این دارد که از تصاویر ، صدا، نور ، صحنه و … چه بیاد دارید اشاره به متن پیام دارد اما این که افراد چه شکلی توصیف شده اند شما چه درکی از برنامه غذایی ملت های مختلف می کنید و … اشاره به زیرمتن پیام دارد وسوال آخر که اگر بخواهید این پیام را برای افراد و گروه سنی دیگری …. تولید کنید چه تغییراتی می دادید می شودفرامتن مثلا فرض کنیدهمین پیام را بخواهیم برای بچه ها بفرستیم بهتر از انیمیشن و شخصیت های کارتونی جذاب استفاده کنیم که برای بچه ها جالب تر است یا برای ایران اگر می خواستیم بسازیم بحث ضایعات نان، غذاهایی که ذور می ریزیم را مطرح می کردیم و …

 متن میشه همین کلمات وواژه ها وآرایه های ادبی
زیرمتن میشه هدفی که نویسنده شعرپنهانی وغیراشکاربه خواننده انتقال میدهد
فرامتن اینکه ان شعرممکنه درهربستری یافرهنگی یاقومی وگروه سنی یاملیتی معنی متفاوت برداشت شود

 

گفتگوی کلاسی ص16
شعر سروچمان من چرا میل چمن نمی کند؟

متن واژه ها و کلمات و وزن و قافیه

زیرمتن. دلتنگی از دوری و بی محلی یار

فرامتن از نظر یک نوجوان وجود جامعه ای که عشق و دلدادگی در آن مجاز است
از نظر من وجود حجب و حیا در جامعه و غیر مجاز بودن دیدار ياز و دلدار

 

ی کلاسی ص 16

فیلم شغل دروغین

متن: مصاحبه شغلی

زیر متن : جایگاه مادر و اهمیت نقش مادر

فرامتن: اینکه افراد مختلفی از جنسیتهای و نژادهای مختلفی استفاده شده بود و عکس العمل هرکدام به بخش های مختلف مصاحبه و به نقش مادر متفاوت بود

بعد از تو بعد از رفتنت ای نازنینم  ….

متن : خود شعر

زیرمتن: دلتنگی و دوری

فرامتن: فردی که با نرم افزار wordکار کرده و فونت را می شناسد درکش از کسی که فونت را نمی شناسد از این بیت متفاوت است

اگر بادیگرانش بود میلی ….

متن: خود شعر

زیر متن: لیلی مرا دوست دارد

فرامتن : کسی که داستان لیلی و مجنون را شنیده باشد درک متفاوتی دارد از کسی که نشنیده است

 

آیه 92 سوره نحل :ص16

متن : خود آیه

زیرمتن : عهد شکن نباشید

فرامتن : شرایط تاریخی که این آیه نازل شده است که می توانید از کتابهای تفسیر استخراج کنید ( نکته اینکه درک مفاهیم قرآن احتیاج به دانستن فرامتن آن دارد وگرنه ما را دچار تفسیرهای ظاهری از آیات می کند)

سخن حضرت علی(ع) :ص16

متن خود سخن

زیرمتن : با احساسات تصمیم نگیرید

فرامتن: توجه به شرایط تاریخی زمان حضرت علی (ع) بحث خوارج

 

عکسها

عکس بالای ص18

متن : فردی جلوی آینه ایستاده و خودش را زیباتر تصورمی کند

زیرمتن: ظاهر سازی ، مد، توجه بیش ازحدبه زیبایی

فرامتن : شرایط الان بحث کلیشه بدن اینکه 17 درصد لوازم آرایش رادر ایران مردان می خرند

عکس سمت چپ پایین ص 17

متن:افرادی دارند آلودگی ها را مخفی می کنند

زیزمتن: تصویر بیرون پنجره نماد کشورهای صنعتی است که با ادامه دادن روندتوسعه درحال نابودی زمین هستند اما به جای چاره اندیشی در حال پنهان کردن هستند ، ظاهر سازی کشورهای توسعه یافته با شعارهای حفظ زمین

فرامتن: کشورهای توسعه یافته تعهد کرده اند که تا سال 2020 فعالیتهای صنعتی خود را کم کنند  نکته که دانستن آن در درک ما از مفهوم تصویر اثرگذار است.